ETIČNA MERILA SODELOVANJA NA MEDNARODNEM FESTIVALU
‘IGRAJ SE Z MANO’

1. Sodelovanje je odprto za vse družbene skupine, ne glede na spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, raso, narodno, etnično, družbeno poreklo ali posebne potrebe.

2. Vsebine/aktivnosti promovirajo in podpirajo uresničevanje glavnih ciljev in načel ‘Igraj se z mano’: socialno vključevanje, sodelovanje med različnimi posamezniki, uveljavljanje pravic do enakih možnosti, nediskriminacija, preseganje stereotipov o drugačnosti.

3. Komercializacija ter prodaja izdelkov, storitev ali dejavnosti skozi vsebine festivala ni dovoljena.

4. Oglaševanje skozi vsebine/aktivnosti je omejeno in dovoljeno le po predhodnem dogovoru in soglasju z organizatorjem.

5. V vsebinah/aktivnostih niso dovoljene negativne vrednostne sodbe povezane z invalidnostjo, vizualnim izgledom, socialnim položajem, spolom, spolno usmerjenostjo ali drugimi osebnimi okoliščinami posameznikov ali skupin. 

6. V vsebinah/aktivnostih ni dovoljeno širjenje rasnih, narodnostnih, spolnih, starostnih, verskih, geografskih in drugih stereotipov.

7. V vsebinah/aktivnostih ni dovoljeno spodbujanje k nasilju, širjenje sovraštva in nestrpnosti ter druge oblike sovražnega govora. 

8. V vsebinah/aktivnostih ni dovoljena nobena oblika politične propagande. 

9. V vsebinah/aktivnostih ni dovoljeno prikazovanje pornografske ali seksualno eksplicitne vsebine. 

10. V vsebinah/aktivnostih ni dovoljeno prikazovanje škodljivih ali nevarnih dejanj, pri katerih se lahko osebe hudo poškodujejo. 

11. V vsebinah/aktivnostih ni dovoljeno prikazovanje krvavih, pretresljivih in nasilnih prizorov. 

12. Sodelovanje je prostovoljske narave in odraža prostovoljno odločitev posameznikov ali njihovih staršev/skrbnikov. 

13. Za sodelovanje otroci in mladostniki ne potrebujejo lastnega profila na spletnem socialnem omrežju Facebook. Priporočamo sodelovanje s starši/skrbniki ali drugimi odraslimi osebami. 

14. Na podlagi predhodnih členov si organizatorji pridržijo pravico za nepredvajanje oz. onemogočen dostop do infrastrukture in aplikacij povezanih z zaščiteno znamko ‘Igraj se z mano’.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status